Ασφαλιστικά - Φορολογικά

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ


Όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167) , υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση για την απόδοση αυτού, το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

Δείτε εδώ  το έγγραφο.

03-01-2014

 

 


 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Α.Φ.Μ. / ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΕΝΑΡΞΗΣ / ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 


Πατήστε εδώ και εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο (ΠΟΛ. 1006 - 31/12/2013)

31-12-2013

 

 


 

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4097/2012 , προβλέπεται ότι στις γυναίκες αυτοαπασχολούμενες δύναται να χορηγηθεί επίδομα ικανό να εξασφαλίσει την προσωρινή διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας , για τουλάχιστόν 14 εβδομάδες και με κοινή απόφαση των Υπουργων Οικονομικών και Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας , καθορίζονται ο φορέας , το ύψος , ο τρόπος και κάθε άλλη διαδικασία αναγκαία για την χορήγηση του επιδόματος.

Διαβάστε όλο το έγγραφο εδώ.

24-09-2013

 


 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 53 του υπαλληλοκού Κώδικα (ω.3528/2007) και την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ. 14346/29.5.2008 εγκύκλιο της υπηρεσίας, ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου (δηλ. δύο ώρες ημηρεσίοως για τέκνα ηλικίας έως δύο ετών και μια ώρα ημηρεσίως για τέκνα από δύο έως τεσσάρων ετών).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 53 του Υ.Κ. και την ανωτέρω εγκύκλιο μας, αν η σύζηγος του υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα , εφόσον δικαιούται όμοιων ολοκώς ή μερικώς διαυκολύνσεων, ο σύζηγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής κατά το μέρος που η σύζηγος αυτού δεν κάνει χρήση των δικών της ή κατά το μέρος που αυτές υπολείπονται των προβλεπόμενων από τον Υ.Κ. διευκολύνσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 142 του ω. 3655/2008 η μητέρα που είναι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ -ΕΤΑΜ και εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αόριστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, αν δεν κάνει χρήση της προβλεπόμενης από την εκάστοτε ισχύουσα Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδεια δικαιούται, αμέσως μετά την άδεια λοχείας , να λάβει ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας διάρκειας έξι (6) μηνών.

Η εν λόγο άδεια δεν θεωρείται , κατά την άποψη της υπηρεσίας μας , "όμοια διευκόλυνση" με άδεια ανατροφής της παρ. 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ. και δεν αφαιρείται , σε περίπτωση χρήσης της , από τη διευκόλυνση του μειωμένου ωραρίου ή της εννεάμηνης άδειας ανατροφής με αποδοχές που δικαιούται ο σύζηγος υπάλληλος.


Διαβάστε όλο το έγγραφο εδώ.


 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εισφορές Α΄ εξαμήνου 2013 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών καταβάλλονται μέχρι 30/6/2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.2676/99.

Οι εισφορές καταβάλλονται μέσω του Τραπεζικού Συστήματος με τη χρήση ατομικού ειδοποιητηρίου στις Τράπεζες και με τον τρόπο που αναφέρεται σε αυτό.

Το ατομικό ειδοποιητήριο, που απαιτείται για την εξόφληση των εισφορών, δεν θα σταλεί ταχυδρομικά. Θα είναι διαθέσιμο από 18/6/2013 από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του www.tsay.gr. Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου, μπορείτε να συνδεθείτε/εγγραφείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εν συνεχεία θα μπορείτε να εκτυπώσετε το ειδοποιητήριο, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασφαλισμένου». Μέσω της ίδιας σελίδας, μπορείτε να ενημερώσετε τον ηλεκτρονικό σας φάκελο για τυχόν ελλείψεις, διαφορές ή αλλαγές.Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΟΧΗ : O ιστότοπος eisfores.tsay.gr που χρησιμοποιήσατε για να λάβετε τα ειδοποιητήρια του προηγούμενου εξαμήνου δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιείται .

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για την έκδοση των ειδοποιητηρίων καταβολής εισφορών από τους φαρμακοποιούς θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Δ.Ε. Υγεινομικών η καταβολή των εισφορών Α' εξαμήνου 2013 παρατείνεται μέχρι 31.7.2013.

Περισσότερα...

 


ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

 

Ξεκίνησε η λειτουργία της νέας διαδικτυακής εφαρμογής επικαιροποίησης του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασφαλισμένου (ΗΦΑ) του ΕΤΑΑ-ΤΥΥ (πρώην ΤΣΑΥ) στο site www.tsay.gr. Η επιβεβαίωση/ενημέρωση των στοιχείων του φακέλου σας είναι υποχρεωτική, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών όπως και η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας.

Οδηγίες για την εγγραφή και την ενημέρωση των στοιχείων σας μπορείτε να διαβάσετε
εδώ.

 08-02-2013

 


 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (εκτυπώστε εδώ)

 21-12-2013

 

 


 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Όλες οι δαπάνες υγείας πρέπει να αναγράφονται στο βιβλιάριο ασθενείας, να θεωρούνται από ελεγκτή ιατρό του ΕΟΠΥΥ μέσα σε 10 μέρες και μετά να εκτελούνται. Δαπάνες που εκτελούνται χωρίς να είναι γραμμένες στο βιβλιάριο ασθενείας ή που είναι γραμμένες και όχι θεωρημένες ή που είναι γραμμένες και θεωρημένες αλλά εκτελεσμένες νωρίτερα δεν θα γίνονται δεκτές.

Όλες οι αιτήσεις για τις δαπάνες υγείας αλλά και οι καταστάσεις είναι αναρτημένες στο www.etaa.gr ή και στο www.tsay.gr.

Οι αιτήσεις πρέπει να είναι είναι συμπληρωμένες σε όλα τα πεδία και ευανάγνωστα.

 


 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι με τη χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματοποίησης των συναλλαγών που βρίσκεται σε εξέλιξη όλες οι δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης από 1-10-2012 και στο εξής θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά τόσο από τα διαγνωστικά κέντρα, ιατρούς κ.λ.π. όσο και από τους ασφαλισμένους .

Διευκρινιστικά σας αναφέρουμε ότι όλες οι δαπάνες -πλην των φαρμάκων που συνταγογραφούνται ηλεκτρονικά -εξακολουθούν να αναγράφονται στα Ατομικά Βιβλιάρια Υγείας των ασφαλισμένων του Τομέα Υγείας Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. και να θεωρούνται από τους ελεγκτές ιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στις ηλεκτρονικές σας υποβολές μπορείτε να επικοινωνείτε με τηλεφωνική κλήση στο Call-Center, στα παρακάτω τηλέφωνα.

  • Τηλεφωνική κλήση στο Call-Center, στα τηλέφωνα 213-0094951 & 213-0094801 μόνο για την υποστήριξη Εργοδοτών & Παρόχων Υγείας, το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 π.μ. έως 4.30 μ.μ. 
  • Τηλεφωνική κλήση στο Call-Center, στο τηλέφωνο 213-0094776 μόνο για την υποστήριξη Συμβεβλημένων Ιατρών/ Ασφαλισμένων, το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 π.μ. έως 4.30 μ.μ.   

 17-9-2012

 


 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013

Στα πλαίσια της προσπάθειας εκσυγχρονισμού του Τ.Υ.Υ. και με την χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματοποίησης των συναλλαγών που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα σταλούν αυτοκόλλητες ετικέτες θεώρησης των βιβλιαρίων ασθενείας για το έτος 2013 σε περίπου 80.000 άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους, που έχουν επικαιροποιημένο Ηλεκτρονικό Φάκελο και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. 

Όσοι δεν παραλάβουν αυτοκόλλητη ετικέτα θεώρησης έως 30-11-2012 παρακαλούνται να προσέλθουν για την θεώρηση των βιβλιαρίων τους πριν τη λήξη του 2012 στις υπηρεσίες του Ταμείου.

 
Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Υγειονομικών

Α.Βασιάδης                 

11-9-2012              

 


 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

Ασφαλιστική ενημερότητα μπορεί να χορηγηθεί σε κάθε ασφαλισμένο υγειονομικό που τη χρειάζεται αφού προσέλθει ο ίδιος ή εκπρόσωπος του στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ή στις περιφερειακές υπηρεσίες του Ταμείου.

Ο Ασφαλισμένος ή ο εκπρόσωπος του οφείλει, όταν προσέρχεται στο Ε.Τ.Α.Α. Τομέα Υγειονομικών προκειμένου να λάβει ασφαλιστική ενημερότητα να προσκομίζει το ασφαλιστικό του βιβλιάριο, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να μην εξυπηρετηθεί. Επίσης μπορεί να ζητηθεί ασφαλιστική ενημερότητα με αίτηση προς το ταμείο ταχυδρομικά ή μέσω fax, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα ακριβή στοιχεία του ασφαλισμένου (ονοματεπώνυμο, Α.Μ. Ε.Τ.Α.Α. Τομέα Υγειονομικών, τηλέφωνο, αριθ.FAX που θα σταλεί η ασφαλιστική ενημερότητα και ταχυδρομική διεύθυνση).

Η ασφαλιστική ενημερότητα ισχύει για ένα έτος από την έκδοσή της.
Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι ζητούν ασφαλιστική ενημερότητα κατά τη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου δεν θα πρέπει να έχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και μέχρι 30 Ιουνίου τρέχοντος έτους, εφόσον τη ζητούν κατά τη διάρκεια του Β΄ εξαμήνου. Το ίδιο ισχύει και για τις οφειλές στον κλάδο των μονοσυνταξιούχων, εφόσον έχει γίνει υπαγωγή στον κλάδο με σχετική αίτηση του ασφαλισμένου.  Επίσης προκειμένου να χορηγηθεί ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένος ο ατομικός φάκελος του ασφαλισμένου με τις μεταβολές του (βεβαιώσεις από έμμισθες θέσεις, αγροτικό, ειδικότητα κ.α., καθώς και δικαιολογητικά άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος). Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ενημέρωση των ατομικών φακέλων των ασφαλισμένων, δίνονται από το αρμόδιο τμήμα Μητρώου.