Χρήσιμα έντυπα

 

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ_ΕΟΠΥΥ_ΔΙΛΟΦ ΕΒΡΟΥ
 2. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ_ΕΟΠΥΥ_ΔΙΛΟΦ ΕΒΡΟΥ
 3. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, ΝΑΥΤΙΚΟ (Ν. ΕΒΡΟΣ - 12 Κ.Τ.Σ. - ισχύει για όλα τα φαρμακεία του νομού)
 4. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, ΝΑΥΤΙΚΟ (Ν. ΕΒΡΟΣ - 12 Κ.Τ.Σ. - ισχύει για όλα τα φαρμακεία του νομού pdf)
 5. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ
 6. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ
 7. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 8. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΟΠΥΥ
 9. ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
 10. ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
 11. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ_ΕΟΠΥΥ (μη συστέγαση σε ιατρείο ΕΟΠΥΥ)
 12. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
 13. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤ. ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
 14. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ(.doc)
 15. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ(.pdf)
 16. ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ
 17. ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ
 18. ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ
 19. ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ
 20. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599_1986 πρότυπο
 21. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599_1986 πρότυπο
 22. ΑΙΤΗΣΗ προς ΕΤΑΑ ΤΥΥ__για Βεβαίωση Εγγραφής
 23. ΑΙΤΗΣΗ προς ΕΤΑΑ ΤΥΥ__για Βεβαίωση Εγγραφής