Χορήγηση

Κατάσταση απογραφόμενων ναρκωτικών  2014

 

Η κατάσταση απογραφής των ναρκωτικών φαρμάκων συνοδεύεται από ειδική Αίτηση και πρέπει να υποβληθεί στη Δ/νση Υγείας έως την Πέμπτη 15/01/2015. Υποβάλλεται σε 2 αντίγραφα, από τα οποία ένα προορίζεται την Περιφέρεια και ένα για το φαρμακείο.

Πατήστε εδώ για να εκτυπώσετε την κατάσταση των ναρκωτικών και εδώ την αίτηση προς τη Διεύθυνση Υγείας.


Κατάσταση απογραφόμενων ναρκωτικών  2013

Οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται στο τέλος κάθε έτους να στέλνουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας κατάσταση, στην οποία αναγράφονται : α) η ποσότητα των ναρκωτικών που υπάρχει στην αρχή του έτους και οι προμήθειες που γίνονται κατά την διάρκεια του έτους, β) το άθροισμα των ναρκωτικών που δόθηκαν κατά το έτος αυτό με συνταγές, γ) το ποσό που καταναλώθηκε κατά το έτος για την παρασκευή φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ

 Πατήστε εδώ για να εκτυπώσετε την κατάσταση των ναρκωτικών και εδώ την αίτηση προς τη Διεύθυνση Υγείας.

Η κατάσταση απογραφής των ναρκωτικών φαρμάκων συνοδεύεται από ειδική Αίτηση και πρέπει να υποβληθεί στη Δ/νση Υγείας έως 15/01/2013. Υποβάλλεται σε 2 αντίγραφα ένα για την Περιφέρεια και ένα για το φαρμακείο.


 

 

 Για κάθε μία από τις τρίμηνες συνταγές ναρκωτικών πρέπει να υπάρχει και η αντίστοιχη κόκκινη συνταγή (έγγραφο Δ/νσης Υγείας Ν. Ρεθύμνου)

 


 

 

Κατάσταση απογραφόμενων ναρκωτικών  2012