Φάρμακα Ι.Φ.Ε.Τ.

Διάθεση φαρμάκων για θεραπεία ελονοσίας, τοξοπλάσμωσης, λεϊσμανίασης και λέπρας

Έχει αποφασιστεί από τον Ε.Ο.Φ. η έκτακτη εισαγωγή φαρμάκων από τον Ι.Φ.Ε.Τ. των ιδιοσκευασμάτων που ακολουθούν και την άμεση διάθεση τους για την αντιμετώπιση των αναγκών της Δημόσιας Υγείας

1. ALVOCLOR

2. QUININE SULPHATE

3. PALUDRINE

4. RIAMET

 

τα ιδοσκευάματα αυτά αν και δεν περιέχονται στην θετική λίστα λόγω του δαφορετικού τρόπου διάθεσης τους αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ καθώς σύμφωνα με την Υ.Α. υπ΄ αρίθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104744/30-10-2012 (ΦΕΚ 2912/Β7 30-10-12) "Τα φάρμακα που εισάγονται με έκτακτες διαδικασίες από τον ΕΟΦ και τον ΙΦΕΤ αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξάρτητα από το εάν περιλαμβάνονται στον Θετικό Κατάλογο"

Όσον αφορά τη συνταγογράφησή τους δεν είναι εφικτή μέχρι στιγμής η χρήση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και για τα συγκεκριμένα σκευάσματα γίνεται χρήση του ενιαίου τύπου συνταγολογίου ΕΟΠΥΥ (χειρόγραφη συνταγογράφηση) σύμφωνα με το υπ'  αριθμ. οικ 33195/25-07-2012 έγγραφο.

 

Αν επιθυμείτε το σχετικό έγγραφο επικοινωνήστε με το ΔΙ.ΛΟ.Φ.