Συνταγoγράφηση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΟΠΥΥ 2012

 

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ και οι

 • Δερματολόγοι-αφροδισιολόγοι για συνταγογράφηση γαληνικών
 • ΩΡΛ για εμβόλια απευαισθητοποίησης (για τις περιπτώσεις αλλεργική ρινίτιδια, αλλεργική ρινοκολπίδα, αλλεργική εκκριτική ωτίτιδα, αλλεργική λαρυγγίτιδα)
 • Αλλεργιολόγοι για εμβόλια απευαισθητοποίησης και
 • πνευμονιολόγοι ΜΟΝΟ όταν δεν υπάρχει γιατρός αλλεργιολόγος στον ίδιο Καλλικρατικό Δήμο και ΜΟΝΟ για εμβόλια απευαισθητοποίησης (ΕΟΠΥΥ, α.π. 36484 14-11-2013)
 • Οι κατ' οίκον ιατροί που επισκέπτονται άτομα που είναι κλινήρη και δεν μπορούν να μετακινηθούν στα ιατρεία του Οργανισμού για παροχή περίθαλψης, πέραν της εξέτασης του ασθενούς , εφόσον κρίνεται αναγκαίο, συνταγογραφούν (σε χειρόγραφη συνταγή στο συνταγολόγιο ενιαίου τύπου), αναγράφοντας ότι εκδόθηκε σε κατ' οίκον εξέταση, φάρμακα που εμπίπτουν στο γνωστικό τους αντικείμενο σύμφωνα με την ειδικότητά τους (παθολόγοι, γενικοί ιατροί) ή φαρμακευτική αγωγή άλλης ειδικότητας βάσει ιατρικών γνωματεύσεων οι οποίες θα επισυνάπτονται στην συνταγή. (ΕΟΠΥΥ, 10380,13-3-2013)

 

 Επίσης πράσινες συνταγές μπορούν να γράφουν οι όλοι οι πιστοποιημένοι ιατροί όταν (ΕΟΠΥΥ, 7670, 21-02-2014):

 • η Η/Σ είναι επισήμως εκτός λειτουργίας και όχι σε παροδικές δυσλειτουργίες
 • συνταγογράφηση για ευρωπαίους ασφαλισμένους (αν δεν είναι ήδη ενταγμένοι στην Η/Σ)

Υποχρεωτική αναγραφή φαρμακευτικής αγωγής στο βιβλιάριο ασθενών

-οι ιατροί υποχρεούνται να αναγράφουν την φαρμακευτική αγωγή στο βιβλιάριο υγείας ή στα αντίγραφα των εντολών υγειονομικής περίθαλψης του ασφαλισμένου, (σημειώνοντας για τα φάρμακα, σκεύασμα περιεκτικότητα και ποσότητα). Οι παραπάνω εγγραφές θα συνοδεύονται με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού με την ημερομηνία αναγραφής. 

 

-οι φαρμακοποιοί δεν επιτρέπεται να εκτελούν συνταγή αν δεν θα έχει αναγραφεί η φαρμακευτική αγωγή στο βιβλιάριο υγείας ή στα αντίγραφα των εντολών υγειονομικής περίθαλψης του ασφαλισμένου. Κάτω από την καταχώρηση του ιατρού, ο φαρμακοποιός θα βεβαιώνει την εκτέλεση της συνταγής με σφραγίδα και υπογραφή του. syntagi

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

 1. Απαιτείται θεώρηση των συνταγών που η αξία τους υπερβαίνει τα 150€.
 2. Δεν θεωρούνται οι ηλεκτρονικά εκτελεσμένες συνταγές.
 3. Συνταγές Ασφαλιστικών Ταμείων που φέρουν φάρμακα του Ν. 1729/87 πλην των αναφερομένων στην κατηγορία Δ και ΓΣ του ν.1729/87, θέλουν θεώρηση ανεξαρτήτως ποσού και αξίας.
 4. Στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. απαιτείται θεώρηση στις συνταγές με εμβόλια απευαισθητοποίησης καθώς και στις συνταγές δίμηνης θεραπείας (χειρόγραφες).

 

ΜΕΡΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Η μερική εκτέλεση συνταγής σύμφωνα με το Π.Δ. 121/2008 επιτρέπεται υπό τις εξής προϋποθέσεις  :

 1. Εάν κάποιος πελάτης δεν επιθυμεί κάποιο φάρμακο, ο φαρμακοποιός δεν μπορεί να τον υποχρεώσει να το πάρει. Τότε συμπληρώνει στην συνταγή την άρνηση του ασφαλισμένου να το πάρει και υπογράφει ο ασφαλισμένος την σημείωση αυτή επί της συνταγής.
 2. Όταν δεν υπάρχουν για εκτέλεση της συνταγής όλα τα φάρμακα, τότε χορηγούνται όσα φάρμακα έχουμε.
 3. Όταν γράφονται στην συνταγή περισσότερα από τρία φάρμακα οπότε χορηγούμε τα τρία πρώτα.
 4. Όταν γράφονται περισσότερα από δύο εμβαλλάγια ανά φάρμακο χωρίς την επισήμανση "χρόνια πάθηση - θεραπεία μηνός", χορηγούμε μόνο δύο εμβαλλάγια.
 5. Εάν ο ασφαλισμένος δεν επιστρέψει στο φαρμακείο για να παραλάβει τα χρωστούμενα φάρμακα, τότε η συνταγή καταχωρείται μερικώς, με όσα φάρμακα του είχαν δοθεί όταν είχε προσκομίσει την συνταγή.

 


 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΟΠΥΥ 2012 (Απρίλιος '12 - παλιός)