Νέες Οδηγίες για Πραζόλες

Δόθηκαν νέες οδηγίες από τον ΕΟΠΥΥ για τη συνταγογράφηση πραζολών και ειδικά οι κωδικοί ICD-10 για τις 3 ενδείξεις συνταγογράφησης

α) Πεπτικό έλκος με κωδικό ICD -10 --> K25, K26, K27, K28.

β) Γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης με κωδικό ICD 10 --> K21

γ) Ως γαστροπροστασία σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης γαστροδωδεκαδακτυλικού έλκους με κωδικό ICD-10 --> T88.7

 


 

Η διεθνής ταξινόμηση ICD 10 προϋποθέτει την αναγραφή τουλάχιστον τριψήφιου κωδικού (π.χ. Κ21). Η δομή της ταξινόμησης είναι τέτοια ώστε σε κάθε κατηγορία με τριψήφιο κωδικό μπορούν να περιλαμβάνονται έως 10 υποκατηγορίες προσθέτοντας στον τριψήφιο κωδικό τα ψηφία από 0 έως 9. Οι υποκατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν παθήσεις που εμπεριέχονται στην κύρια πάθηση του τριψήφιου κωδικού. Συνεπώς η οδηγία για την δυνατότητα συνταγογράφησης αναστολέων αντλίας πρωτονίων μόνο με τους κωδικούς Κ21, Κ25, Κ26, Κ27, Κ28 εννοείται ότι συμπεριλαμβάνει και όλες τις τυχόν υπάρχουσες υποκατηγορίες με τετραψήφιο κωδικό (π.χ. Κ21.0, Κ25.2 κλπ)

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο (α.π. 24557, 22-7-2013)

ΠΡΟΣΟΧΗ: επισημαίνεται ότι αν δεν υπάρχουν οι 3 αυτές γνωστές ενδείξεις (πεπτικό έλκος, ΓΟΠ, γαστροπροστασία σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 12δακτυλικού έλκους) η συνταγή δεν θα αποζημιώνεται!!!