ΧΟΡΗΓΗΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 • ΠΡΟΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 • ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 • ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 • ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 • ΚΩΔΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
 • ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ


 

ΠΡΟΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 

Η προχορήγηση φαρμάκων γίνεται υπό την προϋπόθεση της τήρησης ειδικού βιβλίου διάθεσης φαρμάκων από τα φαρμακεία. Οι ταινίες γνησιότητας των προχορηγούμενων φαρμάκων φυλάσσονται στο ειδικό βιβλίο σε ειδική θέση και για χρονικό διάστημα έως και 30 ημερών.

 

 

 

 

ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ

 

O τρόπος χρήσης των ταινιών γνησιότητας κατά κατηγορία, όπως ρυθμίζεται από τις διατάξεις της A6A/1826/89 Απόφασης του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχει ως εξής:

 

Α. ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η ταινία φέρει την ένδειξη «ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ» από τον προμηθευτή, δεν αποκολλάται από τη συσκευασία και δεν χρησιμοποιείται πλέον (παρ. 8, εδάφιο πρώτο του άρθρου μόνο της1826/89 Υ.Α).

 

Β. ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Η ταινία ακυρώνεται από τον προμηθευτή με την ένδειξη «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΔ. ΚΛΙΝΙΚΗΣ», με κεφαλαία γράμματα, δεν αποκολλάται από τη συσκευασία και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί πλέον (παρ. 8, εδάφιο δεύτερο του άρθρου μόνο της 1826/89 Υ.Α.).

 

Γ. ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΤΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Η προμήθεια γίνεται από φαρμακείο. Ο φαρμακοποιός προ της χορήγησης διαγράφει (ακυρώνει) με σφραγίδα στερεάς μελάνης την ταινία γνησιότητας, χωρίς να την αφαιρεί από τη συσκευασία, και, βεβαίως, η ταινία γνησιότητας δεν χρησιμοποιείται πλέον (παρ. 8, εδάφιο δεύτερο του άρθρου μόνο της 1826/89 Υ.Α).

 

Δ. ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Η ταινία γνησιότητας διαγράφεται από τον φαρμακοποιό, χωρίς να αφαιρείται από τη συσκευασία (παρ. 8, εδάφιο δεύτερο της 1826/89 Υ.Α.).

 

Ε. ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Ο φαρμακοποιός αφαιρεί την ταινία γνησιότητας από τη συσκευασία και την επικολλά στην αντίστοιχη συνταγή. Αποτελεί το αναγκαίο παραστατικό για την πληρωμή της αξίας της συνταγής. Είναι, όμως, και η μοναδική περίπτωση που η ταινία επιτρέπεται και επιβάλλεται να επικολληθεί σε συνταγή.

Σημειώνεται, επίσης, ότι, κατά τη διάταξη της τελευταίας περιόδου της παρ. 8 του άρθρου μόνο της 1826/89 Υ.Α., «οι ταινίες γνησιότητας που επικολλώνται στις ανωτέρω συνταγές και τιμολόγια ή αποδείξεις δεν πρέπει να έχουν διαγραφές, ξέσματα ή διορθώσεις».

Κατά συνέπεια, η χρήση της ταινίας γνησιότητας είναι σαφώς οριοθετημένη νομοθετικά.

Οι ταινίες γνησιότητας για τα φάρμακα που χορηγούν στους νοσηλευόμενούς τους (σε άλλους δεν μπορούν να χορηγήσουν) τα νοσοκομεία, οι ιδιωτικές κλινικές με φαρμακοποιό και οι ιδιωτικές κλινικές χωρίς φαρμακείο, έχουν ακυρωθεί προς της εισαγωγής τους σε αυτά (η μη ακύρωση αποτελεί παράβαση που επισύρει τις ποινές του άρθρου 152 παρ. 2 περ. β’ της Κ.Υ.Α. 83657/2005/2006, και ειδικότερα πρόστιμο μέχρι 22.000 ευρώ στην πρώτη παράβαση και 44.000 ευρώ στην επανάληψη) και για το νοσοκομείο ή κλινική και για τον προμηθευτή ή φαρμακοποιό και για όποιον άλλον κάνει χρήση τέτοιων ταινιών.

Δεν επιτρέπεται, μάλιστα, να χρησιμοποιηθούν με επικόλληση σε συνταγή για την πληρωμή της φαρμακευτικής δαπάνης.

Κατ’ ανάγκην, η φαρμακευτική δαπάνη περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο νοσηλείας.

 

 

 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ

 

Τα φαρμακευτικά προϊόντα μεγάλου όγκου πρέπει:

 

Α) να εκτυπώνουν στην ατομική ετικέτα κάθε προϊόντος τον κωδικό αριθμό του προϊόντος που δίδεται από τον ΕΟΦ σε μορφή γραμμωτού κώδικα (bar code) «ΕΑΝ», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τον ΕΟΦ και

 

Β) να επικολλούν ταινία γνησιότητας σε κάθε χαρτοκιβώτιο συσκευασίας των φιαλών μεγάλου όγκου, σύμφωνα με τις συσκευαστικές δυνατότητες κάθε υπεύθυνου κυκλοφορίας προϊόντος.

 

Οι υπεύθυνοι κυκλοφορίας θα υποβάλλουν στον ΕΟΦ εντύπως, μαζί με τα μηνιαία δελτία ταινίας γνησιότητας, ένα επιπλέον δελτίο, στο οποίο θα αναγράφονται όλα τα δεδομένα διακίνησης των ανωτέρω προϊόντων ανά παρτίδα, ημερομηνία λήξης και πελάτη.

Στην ίδια διάταξη ορίζεται ότι αυτή η απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2008. Κατά συνέπεια, από την 1η Ιουλίου 2008, ο μοναδικός τρόπος θέσης της ταινίας γνησιότητας είναι ο ανωτέρω οριζόμενος και ουδείς άλλος.

Η χρήση των παλαιών τύπου (διάτρητων) κουπονιών είναι σαφώς μη νόμιμη πράξη, πέραν του γεγονότος ότι ουδέν αποδεικνύει, αφού πρόκειται περί απλού ιδιωτικού εγγράφου, εκδιδομένου σε απεριόριστο αριθμό αντιτύπων. Δεν ταυτίζεται με ορισμένη συσκευασία, όπως συμβαίνει με την ταινία γνησιότητας. Επομένως, πρόκειται περί απλής παρανομίας και από πλευράς των παραγωγών ή αντιπροσώπων και από πλευράς των υπαλλήλων των ασφαλιστικών ταμείων που αποδέχονται μη νόμιμα στοιχεία για απόδοση φαρμακευτικής δαπάνης.

 

 

 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 


Σχετικά με την διακίνηση και διάθεση των ιδιοσκευασμάτων που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες, προορίζονται αποκλειστικά για ατομική χρήση και δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

Α. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

 1. Για να καλυφθεί η δαπάνη των παραπάνω ιδιοσκευασμάτων από το δημόσιο και τους φορείς και κλάδους ασθένειας, ο ασφαλισμένος πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού του φορέα ή την Δ/νση Υγείας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης συνταγή εκ του συνταγολογίου του, γιατρού σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, η οποία θα συνοδεύεται από ιατρική γνωμάτευση, που σας αποστέλλεται. Την γνωμάτευση μπορούν να προμηθεύονται οι γιατροί από τον ΕΟΦ, τους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους της χώρας στους οποίους θα σταλεί από τον ΕΟΦ, και τις υγειονομικές υπηρεσίες των ασφαλιστικών οργανισμών.
 2. Ο ασφαλιστικός φορέας αποστέλλει την παραπάνω ιατρική γνωμάτευση στον ΕΟΦ Δ/νση Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας-Τμήμα Παρακολούθησης Κατανάλωσης και Επάρκειας Προϊόντων- Μεσογείων 284, 15562, Αθήνα, Τηλ. 2106507200, Fax 2106549591.
 3. Ο ΕΟΦ αξιολογεί τα στοιχεία της ιατρικής γνωμάτευσης αναφορικά με το αν το ιδ/σμα κυκλοφορεί νόμιμα και σε ποιά χώρα, έχει συνταγογραφηθεί για τις εγκεκριμένες ενδείξεις, εάν στην Ελλάδα κυκλοφορούν άλλα φάρμακα όμοιας σύνθεσης και ότι επιτρέπεται η διακίνηση και η διάθεση του.Για τα παραπάνω ενημερώνεται ο ασφαλιστικός φορέας με το έντυπο Β, το οποίο αποστέλλεται στον φορέα μαζί με την σχετική ιατρική γνωμάτευση.
 4. Ο αρμόδιος φορέας διά των ελεγκτικών του οργάνων εγκρίνει ή απορρίπτει την συνταγή. Προκειμένου να τηρείται σχετικό αρχείο και να παρακολουθείται η διακίνηση και η κατανάλωση των φαρμάκων αυτών, πρέπει ο αρμόδιος φορέας να ενημερώνει σχετικά τον ΕΟΦ για την έγκριση ή απόρριψη της συνταγής στην Δ/νση που αναφέρεται στην παρ. 2 του παρόντος.
 5. Σχετικά με τις διαδικασίες για την καταβολή της δαπάνης εφαρμόζεται ο κανονισμός φαρμακευτικής περίθαλψης του κάθε φορέα.
 6. Πάντως για να εξοφλείται η συνταγή από το δημόσιο και τους φορείς και τους κλάδους ασθενείας κατατίθενται από τον φαρμακοποιό ή τον ενδιαφερόμενο ασφαλισμένο, ανάλογα με τον ασφαλιστικό οργανισμό α) η συνταγή β) αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς του φαρμάκου και γ) απόδειξη πώλησης.Για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ όταν η προμήθεια των ιδιοσκευασμάτων γίνεται μέσω του Ιδρύματος, είναι απαραίτητη η συμπληρωμένη ιατρική γνωμάτευση και το απαντητικό έγγραφο του ΕΟΦ.

 

Β. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Στην περίπτωση που ο ιδιώτης προμηθεύεται το ιδ/σμα εξωτερικού απο το φαρμακείο, απαιτείται : α) η έκδοση συνταγής γιατρού σχετικής με την πάθησή του ειδικότητας, που θα συνοδεύεται από ιατρική γνωμάτευση, β) ο φαρμακοποιός αποστέλλει στον ΕΟΦ αντίγραφο της συνταγής και της ιατρικής γνωμάτευσης και χορηγεί το φάρμακο στον ενδιαφερόμενο, εφόσον ο ΕΟΦ με το απαντητικό του έγγραφο, εγκρίνει την διάθεση του.

 


Γ. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ


Όσον αφορά την διακίνηση και διάθεση εμβολίων απευαισθητοποίησης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

 1. Για τα εμβόλια απευαισθητοποίησης που δεν κυκλοφορόν στην Ελλάδα και οι ουσίες που περιέχουν, δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ, θα ακολουθείται η προαναφερόμενη διαδικασία (περ. Α ή Β ).
 2. Για τα εμβόλια απευαισθητοποίησης που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, αλλά οι ουσίες που περιέχουν έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία :

Ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίζει στο φαρμακείο συνταγή γιατρού σχετικής με την πάθησή του ειδικότητας και στην συνέχεια ο φαρμακοποιός απευθύνεται στην υπεύθυνη για την κυκλοφορία του προϊόντος εταιρεία, προκειμένου αυτή να φροντίσει για την εισαγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος, το οποίο στην συνέχεια χορηγεί στον ενδιαφερόμενο.
Σημειώνεται ότι ο ΕΟΦ θα ενημερώσει τους κατά τόπους φαρμακευτικούς συλλόγους της χώρας για τις ουσίες που έχουν άδεια κυκλοφορίας. (Πίνακας Α )
Προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη από τον ασφαλιστικό φορέα ο φαρμακοποιός υποβάλλει σ' αυτόν την συνταγή και τα απαραίτητα παραστατικά (τιμολόγιο και απόδειξη πώλησης). Ορισμένα ασφαλιστικά ταμεία απαιτούν θεώρηση των συνταγών με εμβόλια απευαισθητοποίησης, ως εκ τούτου να επικοινωνείτε με το ταμείο πριν την χορήγηση.

Για τις συνταγές αυτές δεν απαιτείται η εκτέλεση να γίνει εντός 5 ημερών.

 

 

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 

Σύμφωνα με τον Ν.2538/97 (ΦΕΚ 242), δεν απαιτείται άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων για τα φαρμακεία που λειτουργούν νομίμως. Ωστόσο, οφείλουν να γνωστοποιούν στην Κτηνιατρική Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τη λιανική πώληση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων με υπεύθυνη δήλωση στο φαξ της Υπηρεσίας.

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 

Παραγωγοί, εισαγωγείς, αντιπρόσωποι και παρασκευαστές φαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία φέρουν στη συσκευασία τους ημερομηνία λήξης και έχουν λήξει ή λήγουν εντός του τρέχοντος κάθε φορά Α΄ ή Β΄ εξαμήνου κάθε έτους, υποχρεούνται να τα αποσύρουν από τα φαρμακεία μέχρι την 30η Ιουνίου και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους και να εκδίδουν υποχρεωτικά πιστωτικό τιμολόγιο.

Σε περίπτωση παραβίασης αυτής της υποχρέωσης επιβάλλεται πρόστιμο (α’ εδάφιο, παρ.1, αρθ. 19 του ν.δ. 96/1973), το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

Ο ΣΥΦΑ Έβρου ενημερώνειτα φαρμακεία για την επιστροφή φαρμάκων.

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

 

 

ΚΩΔ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΓ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

AM

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

MB

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

NX

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΑΕ

ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΚ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΑΛ

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΟ

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

ΑΧ

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΒΧ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ

ΓΑ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

ΓΕ

ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΜ

ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ

ΓΝ

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΓΥ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΒ

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

ΔΕ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΔΠ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

ΕΑ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΒ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΓ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΘ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΙ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΕΚ

ΕΛΕΓΚΤΕΥΩΝ

ΕΛ

ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΕΜ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΝ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΟ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ

ΕΠ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΕΡ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΤ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ

ΕΥ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΦ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΧ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΨ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

ΕΩ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΘΧ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΘΩΡΑΚΟΣ

ΚΑ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΚΓ

ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ

ΚΥ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

ΝΕ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ

ΝΡ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΝΨ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

ΟΓ

ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

ΟΔ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΟΘ

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

ΟΡ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ

ΟΥ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΟΦ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΠΓ

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ

ΠΔ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΠΘ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΘ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΠΝ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ

ΠΧ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΠΨ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

ΡΕ

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΥΓ

ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΥΔ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΦΒ

ΦΥΣΙΚΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΦΠ

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ-ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΦΥ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΧΠ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΧΡ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΨΥ

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΜΟΡΦΗ (ΣΥΝ.ΠΕΡ)

001 AEROS

ΑΕΡΟΛΥΜΑ

AERO

072 AEMED

ΑΕΡΟΛΥΜΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΟΣΕΩΝ

AER.M.DOS

109 OINRE

ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΟΡΘΟ

OINT.REC.A

002 OINEU

ΑΛΟΙΦΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

OINT.EXT.U

119 0INVA

ΑΛΟΙΦΗ ΚΟΛΠΙΚΗ

VAC.OINT.

003 ΟΙΝΕΥ

ΑΛΟΙΦΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ

ΕΥΕ.ΟΙΝΤ

099 ΟΙΝΝΑ

ΑΛΟΙΦΗ ΡΙΝΙΚΗ

NAS.OINT

100 ΟΙΝΝΕ

ΑΛΟΙΦΗ ΡΙΝΙΚΗ ΩΤΙΚΗ

NAS.EA.OIN

098 ΟΙΝΤΟ

ΑΛΟΙΦΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ

PR.T.OINT

120 CBTSW

ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΪΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΡΜΑ

BEAD.SU.WI

010 TTS

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

TTS

004 FOAM

ΑΦΡΟΣ

FOAM

104 FOAVA

ΑΦΡΟΣ ΚΟΛΠΙΚΟΣ

VAC. FOAM

006 BALSA

ΒΑΛΣΑΜΟ

BALSAM

005 COCIM

ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΙΣΠΝΟΕΣ

IMP.CO.COT

007 TINCT

ΒΑΜΜΑ

TINCT

008 GAUIM

ΓΑΖΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ

IMP.CAUZE

074 EMEXU

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

EMUL.EXT.U

128 EMUOR

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΠΟΣΙΜΟ

ORAL.EMUL

009 GEL

ΠΗΚΤΩΜΑ

GEL

105 GELVA

ΚΟΛΠΙΚΟ ΠΗΚΤΩΜΑ

VAG.GEL

127 GELEY

ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΠΗΚΤΩΜΑ

EYE GEL

124 GELNA

ΡΙΝΙΚΟ ΠΗΚΤΩΜΑ

NAS.GEL

083 SOGMW

ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΓΑΡΓΑΡΕΣ Ή ΓΙΑ ΕΚΠΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

SOL.GA.M.W.

013 SOLOI

ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΛΑΙΩΔΕΣ

OILY.SOL.

011 SOEXU

ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

SOL.EXT.US

111 SOU/A

ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΟΛΠΙΚΟ

VAG.SOL.

080 SOLEN

ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ PIN.

EY.NAS.SOL.

067 SOLOR

ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΟΣΙΜΟ

ORAL.SOL.

027 SOINH

ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΕΙΣΠΝΟΗ

SOL.INH.

076 SOLNA

ΔΙΑΛΥΜΑ ΡΙΝΙΚΟ

NAS.SOL.

078 SOLNE

ΔΙΑΛΥΜΑ ΡΙΝΙΚΟ ΩΤΙΚΟ

NAS.EA.SOL.

126 SOSEI

ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΤΕΙΡΟ ΓΙΑ ΕΚΠΛΥΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΥ

S.IR.SO.EY.

077 SOLEA

ΔΙΑΛΥΜΑ ΩΤΙΚΟ

EA.SOL

079 SOLEE

ΔΙΑΛΥΜΑ ΩΤΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ

EA.EY.SOL.

092 SOEEN

ΔΙΑΛΥΜΑ ΩΤΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΡΙΝΙΚΟ

EA.EY.N.SO

015 TABLE

ΔΙΣΚΙΑ

TAB

014 TABEF

ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ

EF.TAB.

082 TABDI

ΔΙΣΚΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑ

DISP.TAB.

123 TAEDR

ΔΙΣΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΛΥΡΙΟΥ

TAB.EY.DRO.

016 TACOR

ΔΙΣΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

CON.R.TAB.

017 TAIMP

ΔΙΣΚΙΑ ΕΜΦΥΤΕΥΟΜΕΝΑ

IMPL.TAB

022 TAINC

ΔΙΣΚΙΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΗΛΙΚΑ

INCER.TAB.

018 TABEC

ΔΙΣΚΙΑ ΕΝΤΕΡΟΔΙΑΛΥΤΑ

E.C.TAB.

070 TABLC

ΔΙΣΚΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ

C.TAB.

113 TACSR

ΔΙΣΚΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

S.R.C.TA.

019 TABFC

ΔΙΣΚΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΥΜΕΝΙΟ

F.C.TAB.

112 TAFCS

ΔΙΣΚΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΥΜΕΝΙΟ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΔ/ΣΗΣ

S.R.F.C.TA.

024 TABSC

ΔΙΣΚΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΗΚΤΑ

S.C.TAB.

025 TASCR

ΔΙΣΚΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΗΚΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

CO.R.S.C.T.

075 TAESC

ΔΙΣΚΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΗΚΤΑ ΕΝΤΕΡΟΔΙΑΛΥΤΑ

E.S.C.TAB.

020 TABVA

ΔΙΣΚΙΑ ΚΟΛΠΙΚΑ

VAC.TAB.

021 TAVAE

ΔΙΣΚΙΑ ΚΟΛΠΙΚΑ ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ

EF.VAG.TAB.

023 \TABCW

ΔΙΣΚΙΑ ΜΑΣΩΜΕΝΑ

CHW.TAB.

026 TASUB

ΔΙΣΚΙΑ ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΑ

SUBL.TAB.

063 INFUS

ΕΓΧΥΜΑ

INFUS

068 SPR

ΕΚΝΕΦΩΜΑ

SPR

084 SPNMD

ΕΚΝΕΦΩΜΑ ΡΙΝΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΟΣΕΩΝ

M.D.NAS.SP.

069 OIL

ΕΛΑΙΟ

OIL

028 ELIXI

ΕΛΙΞΗΡΙΟ

ELIX

029 PLAST

ΕΜΠΛΑΣΤΡΟ

PLAST

097 SUSEE

ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΩΤΙΚΟ

EY.EA.SUSP.

030 SUSOR

ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΥΓΡΟ ΠΟΣΙΜΟ

ORAL.SUSP.

035 INJAA

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

INJ.SOL

012 INJIN

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ

INJ.SO.INF.

031 INJOI

ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΛΑΙΩΔΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑ

OILY. INJ.

032 INJSU

ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ

INJ.SUSP.

103 INSSR

ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

INJ.SU.RET.

033INJLP

ΕΝΕΣΙΜΟ ΛΥΟΦΙΛΟ

LY.PD.INJ.

118 INLVI

ΕΝΕΣΙΜΟ ΛΥΟΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΕΓΧΥΣΗ

LY.P.IV.IN.

034 INJPD

ΕΝΕΣΙΜΟ ΞΗΡΟ

DR.PD.INJ.

091 RUB

ΕΝΤΡΙΜΜΑ

RUB

096 BANMA

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟ

AD.MED.BAN.

094 CRNPA

ΕΠΙΚΑΛΙΟ

CORN.PAD.

129 CRAME

ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ

CANDY

036 CAPSU

ΚΑΨΟΥΛΕΣ

CAPS

037 CAINH

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΝΟΕΣ

CAPS.INH.

038 CACCR

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

CON.R.CAPS

039 CAPEC

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΕΝΤΕΡΟΔΙΑΛΥΤΕΣ

E.C.CAPS

040 CAPSC

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΜΑΛΑΚΕΣ

SOF.G.CAPS

042 CRAEF

ΚΟΚΚΙΑ ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ

EFF.GRAN

125 CRACS

ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣΗΣΗ Η ΚΑΤΑΠΟΣΗ

CHW.SW.GRA

043 CRAOS

ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

GRA.OR.SOL.

044 CRORS

ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ

GRA.OR.SUS.

045 EYDSO

ΚΟΛΛΥΡΙΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

EY.DRO.SOL.

046 EYDSU

ΚΟΛΛΥΡΙΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ

EY.DRO.SUS.

047 EYDPD

ΚΟΛΛΥΡΙΟ ΞΗΡΟ

ΠΔ.ΕΥ.ΔΡΟ.

114EYDLP

ΚΟΛΛΥΡΙΟ ΞΗΡΟ ΛΙΟΦΙΛΟ

LY.P.EY.DP.

121 CRERE

ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΘΟ

RECT.CR.

048 CREXU

ΚΡΕΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

CR.EXT.US

085 CREVA

ΚΡΕΜΑ ΚΟΛΠΙΚΗ

VAG.GR.

049 CUBES

ΚΥΒΟΙ

CUB.

050 CONES

ΚΩΝΟΙ

CON.

051 LOTION

ΛΟΣΙΟΝ

LOT.

122 MARME

ΜΕΡΜΕΛΑΔΑ

MARM.

130TOTPA

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ

TOOTHPAST

052 PESSA

ΠΕΣΣΟΙ

PES.

106 STICK

ΡΑΒΔΙΑ

STICK

073 SHAME

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ

MED SHAMPOO

054 SAMEL

ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ

MED.LSOAP.

053 SAAME

ΣΑΠΟΥΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ

MED.SOAP.

055 SYRUP.

ΣΙΡΟΠΙ

SYR.

115 PODOR

ΣΚΟΝΗ ΑΔΙΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΣΗ

ORAL.PD.

081 POFCS

ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΑΡΓΑΡΙΣΜΩΝ

PD.GAR.SOL.

107 POFSP

ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΕΚΝΕΦΩΜΑ

SPR.PD

116 POFOS

ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

PO.ORA.SOL.

057 POOSU

ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ

PD.ORA.SUS.

056 POEXU

ΣΚΟΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

PO.EXT.US

086 POLOS

ΣΚΟΝΗ ΛΥΟΦΙΛΗ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

LY.PD.OR.S.

108 CHOCO

ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙ

CHOCOL.

058 SNCME

ΣΠΟΓΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ

MED.SPONG.

131SBOCE

ΣΤΕΙΡΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΥΛΗ ΟΣΤΩΝ

BON.CEM

059 LOZEN

ΤΡΟΧΙΣΚΟΙ

LOZ

095 GASLI

ΥΓΡΟ ΠΤΗΤΙΚΟ

GAZ.LIO.

110 ADTLI

ΥΓΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ

TIS.AS.LIO.

060 SRIES

ΥΠΟΘΕΤΑ

SUPP.

061 SRIVA

ΥΠΟΘΕΤΑ ΚΟΛΠΙΚΑ

VAG.SUP.

062 ENEMA

ΥΠΟΚΛΥΣΜΟΣ

ENEMA

064 PAST

ΦΥΡΑΜΑ

PASTE

101 SGPAD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΛΛΑ

SURG.ADH.

102 SCIPO

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΟΝΗ

SURG.PD.

065 LINIM

ΧΡΙΣΜΑ

ΛΙΝΙΜ


Πηγή: MEDICUM COLLEGE