Κεφαλοσπορίνες - Κινολόνες

 

ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΕΣ Γ’ ΓΕΝΙΑΣ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

CEFETAMED

ΕΜΠ.ΟΝΟΜΑΣΙΑ

GLOBOCEF

 

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

CEFOTAXIME

ΕΜΠ.ΟΝΟΜΑΣΙΑ

CILTIREN   CLAFORAN     COLAFEN   FLEMYCIN

GOLAGEN   LETYNOL     MASTOVET   MOLELANT

NASPOR   PHACOCEF   SPIROSINE   STOPAREN

 

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

CETRIAXONE

ΕΜΠ.ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ANTIBACIN   AZATYL     BRESEC   CEFTRIXON

FARCEF   FREDOFOL     GLADIUS   GLORIXON

LABILEX   ROCEPHIN     TRAVILAN

UGOTREX   VERACOL

 

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

CEFTAZIDIME

ΕΜΠ.ΟΝΟΜΑΣΙΑ

FTAZIDIME   LEMOXOL     MALOCEF

NOVOCRAL   SOLVETAM

 

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

CEFIXIME

ΕΜΠ.ΟΝΟΜΑΣΙΑ

CEFTORAL

COVOCEF-N

 

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

CEFPODOXIME

ΕΜΠ.ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ORELOX

 

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

CEFTIBUTENE

ΕΜΠ.ΟΝΟΜΑΣΙΑ

CAEDAX

 

 

ΚΙΝΟΛΟΝΕΣ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

CIPROFLOXACIN

ΕΜΠ.ΟΝΟΜΑΣΙΑ

AFENOXIN ALCIPROCIN ARISTIN-C BALEPTON BIOCIPRO BIVORILAN CIFLOXACIN CIPROCTON CIPROFAL CIPROFLOXACINE CIPROMYCIN CIPROSPES CIPROVIAN CIPROXIN CIPROXIN XR CITROVENOT EDESTIS FLOCIPRIN FORTERRA GINORECTOL GLOSSYFIN GRENIS – CIPRO INFECTINA LABENTROL LADININ LIMOX NAFLOXIN RAVALTON REMENA REVIONORM TOPISTIN UFEXIL URODIXIN

 

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

LEVOFLOXACIN

ΕΜΠ.ΟΝΟΜΑΣΙΑ

FLOXATOR LE-VOF LEVOFLOXACIN LEVOLACIN LEVOPROLIN LEXACIN TELERIN TAVANIC ZIROTAN ZOCLIX LEXACIN (οφθαλμικές λοιμώξεις)

 

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

MOXIFLOXACIN

ΕΜΠ.ΟΝΟΜΑΣΙΑ

AVELOX MIKROBIEL OCTEGRA RUCELA

 

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

NORFLOXACIN

ΕΜΠ.ΟΝΟΜΑΣΙΑ

CONSTILAX FLUSEMINAL NOROCIN PISTOFIL SETANOL STEINACLOX VETAMOL

 

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

OFLOXACIN

ΕΜΠ.ΟΝΟΜΑΣΙΑ

EXOCIN (οφθαλμικές λοιμώξεις) TABRIN

 

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

PEFLOXACIN

ΕΜΠ.ΟΝΟΜΑΣΙΑ

LABOCTON

 

 

 Οι ΚΙΝΟΛΟΝΕΣ και οι ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΕΣ Γ' ΓΕΝΙΑΣ χορηγούνται ΜΟΝΟ με "αιτιολογημένη ειδική συνταγή φυλασσόμενη επί διετία".

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΙΝΟΛΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ή ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΩΝ Γ’ ΓΕΝΕΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Ονοματεπώνυμο Ιατρού / Ειδικότητα:

Νοσηλευτικό Ίδρυμα: 

Ιδιωτικό Ιατρείο /Διεύθυνση:

Ονοματεπώνυμο Ασθενούς: 

Διεύθυνση κατοικίας:

Διάγνωση:

Rp

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

(π.χ. αντοχή σε άλλα παλαιότερα αντιμικροβιακά κλπ., συνέχιση συνταγής Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής, περιπτώσεις φαρμάκου πρώτης επιλογής, άλλη αιτία)

Υπογραφή και Σφραγίδα Ιατρού                                                                     Ημερομηνία

 

Προσοχή! Η συνταγή πρέπει να φυλάσσεται από τα φαρμακεία επί 2ετία.

Η ειδική συνταγή θα εκδίδεται εις τριπλούν. Το ένα αντίγραφο θα κρατείται από τον ιατρό, το άλλο από τον φαρμακοποιό (φυλάσσεται στα φαρμακεία για δύο χρόνια) και το τρίτο θα επισυνάπτεται στην συνταγή που κατατίθεται στο Ασφαλιστικό Ταμείο.

Η χρόνια βακτηριακή προστατίτιδα όταν συνταγογραφείται από ουρολόγο ή λοιμωξιολόγο δεν χρειάζεται τίποτε περισσότερο από το ειδικό έντυπο. Στην περίπτωση όμως που η συνταγή έχει εκδοθεί από ιατρούς χωρίς ειδικότητα (π.χ. αγροτικούς) ή άλλης ειδικότητας εκτός ουρολόγου ή λοιμωξιολόγου, απαιτείται, επί πλέον του ειδικού εντύπου, τεκμηριωμένη γνωμάτευση ουρολόγου ή λοιμωξιολόγου.

Για την περίπτωση διορθικής βιοψίας προστάτη χορηγείται μόνο ένα εμβαλλάγιο με την μικρότερη συσκευασία των ανωτέρω αντιβιοτικών.