Θετική λίστα

MP910221052

Νέα εγκύκλιος θετικής λίστας - περιορισμοί (αριθ. πρωτ. 19896 Αθήνα, 07 Ιουνίου 2013)


Νέα θετική λίστα (Εγκύκλιος 12004-29/03/2013, ΦΕΚ 692-26/03/2013)

Μεταξύ των φαρμακευτικών σκευασμάτων της δραστικής ουσίας και της συγκεκριμένης περιεκτικότητας που έχει συνταγογραφηθεί, ο φαρμακοποιός οφείλει να χορηγεί εκείνο, η λιανική τιμή του οποίου συμπίπτει με την ασφαλιστική τιμή του και είναι το φθηνότερο. Σε περίπτωση κατά την οποία επιλεγεί φαρμακευτικό σκεύασμα η λιανική τιμή του οποίου είναι μεγαλύτερη από την ασφαλιστική, η προκύπτουσα διαφορά επιμερίζεται κατά 50% στον ασθενή και κατά 50% στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Η τιμή αναφοράς, η λιανική τιμή και η συμμετοχή των ασθενών θα εμφανίζονται στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Έτσι, ο γιατρός θα βλέπει τις διαφορές και θα ενημερώνει τον ασθενή για το ποσό της επιβάρυνσής του κατά τη διάρκεια της συνταγογράφησης και της εκτέλεσης της συνταγής.

 

Πιο συνοπτικά:

  • Για όλες τις πραζόλες: Αποζημιώνονται μόνο για τη Θεραπεία πεπτικού έλκους και γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης
  • VERTIGO-VOMEX: Αποζημιώνεται αποκλειστικά για βραχυχρόνια συμπτωματική αντιμετώπιση των εξάρσεων των ιλίγγων
  • DAXAS: Συνταγογράφηση μόνο από πνευμονολόγους, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις
  • Ενδοαρθρικές ενέσεις (ARTHRYAL, GONILERT, HYALART, VISCURE, YARDEL): Αποζημιώνονται μόνο 2 ενέσεις για κάθε γόνατο ανά έτος και εφόσον δεν υπάρχει ανταπόκριση σε άλλη θεραπεία.Συνταγογράφηση μόνο από ορθοπεδικούς και ρευματολόγους!!!!
  • BOTOX-DYSPORT: Δεν αποζημιώνεται για την ένδειξη της μασχαλιαίας υπεριδρωσίας (Πηγή: www.fsk.gr)

 

 


 

Παλαιός Θετικός κατάλογος (3047, 26-11-2012) (Εγκύκλιος, ΦΕΚ)

 

- Η συμμετοχή ασθενών για φάρμακα άνω των 50 € δε δύναται να είναι άνω του 20% πλέον της κανονικής συμμετοχής.

- Ο ΕΟΠΥΥ θα αποζημιώνει τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που ανήκουν στον κατάλογο από 1ης Δεκεμβρίου 2012.