ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ


ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Το βιβλιάριο υγείας αποτελεί για κάθε ασφαλισμένο απαραίτητο στοιχείο και χωρίς αυτό ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να τύχει καμιάς παροχής ασθένειας σε είδος και σε χρήμα από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.). Για την έκδοση ή ανανέωση του βιβλιαρίου υγείας, ο ασφαλισμένος απευθύνεται στον Φ.Κ.Α. κατοικίας. Τα βιβλιάρια υγείας πρέπει να παραδίδονται μαζί με τα φάρμακα αμέσως στον ασφαλισμένο ή στον αντίκλητό του. Οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να μην κρατούν στο φαρμακείο βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων.

 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Η φαρμακευτική περίθαλψη περιλαμβάνει τα αναγκαία φάρμακα, σκευάσματα ειδικής διατροφής και αναλώσιμα υγειονομικά υλικά, για την αποκατάσταση της υγείας και της ικανότητας προς εργασία των ασθενών ή για ανακούφιση από τη νοσηρή τους κατάσταση.

Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα παρέχονται μόνο, εφόσον κυκλοφορούν νόμιμα, χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή, ανεξάρτητα από την ονομασία και τη μορφή και περιλαμβάνονται στον ενιαίο κατάλογο των συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων.

Στις συνταγές πρέπει να αναγράφονται μόνο οι ποσότητες φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για θεραπεία ενός μηνός. Ειδικά για χρόνιες παθήσεις μπορεί να εκδίδεται από τους ιατρούς δίμηνη ή τρίμηνη επαναλαμβανόμενη συνταγή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η εκτέλεση των συνταγών γίνεται από τα συμβεβλημένα με τους Φ.Κ.Α. φαρμακεία, από τα φαρμακεία των φορέων (π.χ. φαρμακείο ΕΟΠΥΥ), αφού προηγουμένως έχει θεωρηθεί από τον αρμόδιο ελεγκτή ιατρό, όπου τούτο προβλέπεται, ή τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων. Η χορήγηση φαρμάκων από τα φαρμακεία των φορέων γίνεται χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου.

Το γενικό ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών οργανισμών είναι το οριζόμενο από την κείμενη κάθε φορά φαρμακευτική νομοθεσία. Συνήθως ανέρχεται στο 25% της αξίας αυτών, αλλά υπάρχουν και ειδικές κατηγορίες παθήσεων για τις οποίες προβλέπεται ποσοστό 10% και 0%.

 

MP900409660

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

  • Να μην αφήνετε ΠΟΤΕ και για ΚΑΝΕΝΑ λόγο το βιβλιάριο υγείας ή το συνταγολόγιό σας σε φαρμακεία ή ιατρεία και να μη δίνετε τη συγκατάθεση σας να γράψουν για λογαριασμό σας τα φάρμακα που παίρνετε. Επισημαίνουμε ότι αν σε κάποιον έλεγχο βρεθεί να έχουν συνταγογραφηθεί στο όνομά σας φάρμακα που δε λαμβάνετε, κινδυνεύετε να βρεθείτε διωκόμενοι από τη δικαιοσύνη και να χάσετε την ασφαλιστική σας κάλυψη από το ταμείο σας. Το ίδιο θα συμβεί αν κατά τη διενέργεια ελέγχων σε φαρμακεία ή ιατρεία βρεθούν εκεί βιβλιάριά σας. Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, που εφαρμόζεται σήμερα, υπάρχει πλήρης διασταύρωση όλων των στοιχείων, ασφαλισμένων, ιατρών και φαρμακείων σε πραγματικό χρόνο, οπότε οι ποινές αναμένονται συχνότερες και βαρύτερες.
  • Να πηγαίνετε πάντα οι ίδιοι στο γιατρό προκειμένου να συνταγογραφήσετε τα φάρμακά σας. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο για την πορεία της υγείας σας, καθώς ο γιατρός θα πρέπει να σας βλέπει από κοντά, να σας κάνει ορισμένες ερωτήσεις και να παρακολουθεί την εξέλιξη της νόσου και την αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνετε. Υπάρχουν φάρμακα που πρέπει ενδεχόμενα να τα διακόψετε, άλλα να τα αλλάξετε κλπ. Αν συνταγογραφείτε τα φάρμακά σας μόνιμα «δι’ αντιπροσώπου» μπορεί να έχει σοβαρότατες συνέπειες στην υγεία σας.
  • Όταν αγοράζετε φάρμακα «τοις μετρητοίς» θα πρέπει να ελέγχετε αν το κουπόνι βρίσκεται πάνω στο κουτί. Αν κάποιος το έχει ξεκολλήσει να το επιστρέφετε και να μη δεχθείτε να το αγοράσετε.
  • Να καταγγέλλετε ΑΜΕΣΑ στον Φαρμακευτικό και τον Ιατρικό Σύλλογο φαινόμενα ύποπτα ή παραβατικά. Ακόμη κι αν σε εμάς είναι γνωστά, δεν μπορούμε να προβούμε σε πειθαρχικές κυρώσεις και ενέργειες χωρίς επίσημες καταγγελίες.