Εκλογές Φ.Σ.Ε. - ΔΙ.ΛΟ.Φ. 2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΒΡΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΕΡΜΑ ΤΡΩΑΔΟΣ
68131- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Α.Φ.Μ. 090323842
ΤΗΛ. 2551029066
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 31/10/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 178
ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Φ.Σ. ΕΒΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλείσθε, όπως την 20η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως του Φαρμακευτικού Συλλόγου Έβρου, που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη στο ξενοδοχείο Grecotel Egnatia Alexandroupolis (αίθουσα Τένεδος). Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η συνεδρίαση της Γ.Σ. θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο, την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ..

Θέματα:

  1. Απολογισμός πεπραγμένων απερχόμενου Δ.Σ.
  2. Ενημέρωση για τρέχοντα ζητήματα
  3. Έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2017
  4. Τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή :
  • Εννέα (9) μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ενός (1) τακτικού μέλους και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους για το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών αντιπροσώπων για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

 

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν από τις 11:00 π.μ. μέχρι τις 14:00 μ.μ.

 


Η παρουσία σας και η συμμετοχή σας στις αρχαιρεσίες του Φ.Σ. είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3601/28 και του άρθρου 1 παρ. 4 και 5 του Ν. 328/1976. Εκείνοι που δεν θα ψηφίσουν θα διωχθούν πειθαρχικά και θα τιμωρηθούν από τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου με τις από το νόμο προβλεπόμενες ποινές (παρ. 4,5 άρθρου 1 Ν. 328/76).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

Τερζής Αναστάσιος

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Τσώκος Γεώργιος

 

 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ)


- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

- ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ

- ΓΙΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

- ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ

- ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗ ΑΝΝΑ του ΚΥΡΟΥ

- ΜΑΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ

- ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

- ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

- ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

- ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΔΑΜ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

- ΦΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΦΡΑΝΤΖΗ

 

 

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Φ.Σ.Ε. ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (5 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ)

 

 

Συνδυασμός 1:

Τακτικό μέλος: ΑΛΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ

Αναπληρωματικό μέλος: ΜΑΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ

 

 

Συνδυασμός 2:

Τακτικό μέλος: ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΑΥΡΟΥΔΗ

Αναπληρωματικό μέλος: ΠΕΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Συνδυασμός 3:

Τακτικό μέλος: ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Αναπληρωματικό μέλος: ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗ ΑΝΝΑ του ΚΥΡΟΥ

 

Συνδυασμός 4:

Τακτικό μέλος: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

Αναπληρωματικό μέλος: ΓΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ


Συνδυασμός 5:

Τακτικό μέλος: ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αναπληρωματικό μέλος: ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΗΛΙΑ

 

 

 

ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΤΕΡΜΑ ΤΡΩΑΔΟΣ

68131 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Τηλέφωνο: 2551181020

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 1/11/2016

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 611

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙ.ΛΟ.Φ. ΕΒΡΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλείσθε, όπως την 20η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως του Διανεμητικού Λογαριασμού Μελών Φαρμακευτικού Συλλόγου Έβρου, που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη στο ξενοδοχείο Grecotel Egnatia Alexandroupolis (αίθουσα Τένεδος). Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η συνεδρίαση της Γ.Σ. θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο, την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ..

Θέματα:

1.Απολογισμός πεπραγμένων απερχόμενου Δ.Σ.

2.Έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2017

3.Τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή :

§ Εννέα (9) μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν από τις 11:00 π.μ. μέχρι τις 14:00 μ.μ.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Τερζής Αναστάσιος

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Τσώκος Γεώργιος

 


 

Δ.Σ. ΔΙ.ΛΟ.Φ:

- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

- ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ

- ΓΙΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

- ΚΑΡΑΚΥΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

- ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗ ΑΝΝΑ του ΚΥΡΟΥ

- ΜΑΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ

- ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

- ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

 

- ΤΣΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΥ

 

 

 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Φ.Σ.Ε. 2016

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 26/09/2016

 

Α.Π.: 114

ΠΡΟΣ: Μέλη Φαρμακευτικού Συλλόγου Έβρου

 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη αρχαιρεσιών 2016»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του N. 3601/1928, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 1316/1983 η θητεία των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, των Πειθαρχικών Συμβουλίων (τακτικών και αναπληρωματικών μελών) και των αντιπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (άρθρο 51 N. 3601/1928, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Β΄ του άρθρου 58, περ. 2 Ν. 1539/1985) είναι τριετής και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων και αντιπροσώπων πρέπει να διεξάγονται το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Νοεμβρίου στο τέλος κάθε τριετίας.

 

Μετά από σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.Σ. Έβρου στις 7/9/2016 προκηρύσσονται αρχαιρεσίες για τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Έβρου την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016 ύστερα από έγκριση της ημερομηνίας από την Περιφέρεια Ανατ. Μακ. και Θράκης, για την εκλογή:

 

  • Του Διοικητικού Συμβουλίου (το άρθρο 20 Ν. 3601/1928, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 Α.Ν. 1384/1938, - Σύλλογοι από 51 και άνω μελών εκλέγουν 9 μέλη) 9 (εννέα) μέλη.

 

  • Του Πειθαρχικού Συμβουλίου (το άρθρο 31 του Ν. 4272/2014 ορίζει ότι: Γ. Από τρία (3) μέλη - φαρμακοποιούς, που προέρχονται από τους λειτουργούντες στην Περιφέρεια Φαρμακευτικούς Συλλόγους, εφόσον έχουν τα κατά το άρθρο 21 του παρόντος νόμου προσόντα και εκλέγονται, με τους αναπληρωματικούς τους, κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή της διοίκησή τους. Η παραπάνω εκλογή των τριών μελών ενεργείται ως εξής: Στις περιφέρειες που λειτουργούν περισσότεροι από τέσσερις (4) Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, οι τρεις σε μεγαλύτερη δύναμη μελών εκλέγουν από ένα (1) μέλος. Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να εκλεγούν τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων που θα συσταθούν σε κάθε Περιφέρεια της χώρας από τους κάτωθι Φαρμακευτικούς Συλλόγους, ως εξής: - Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης εκλέγονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Καβάλας, Δράμας και Έβρου) 1 (ενός) τακτικού και 1 (ενός) αναπληρωματικού μέλους.

 

  • Των αντιπροσώπων στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (άρθρ. 58 παρ. Α. περ. 1 N. 1539/1985), - Σύλλογοι που αριθμούν από εκατόν ένα (101) μέχρι χίλια (1.000) μέλη εκλέγουν, επιπλέον των δύο (2) αντιπροσώπων, που ορίζονται ανωτέρω, έναν αντιπρόσωπο για κάθε εκατοντάδα μελών ή κλάσμα της τελευταίας.) 3 (τριών) τακτικών Αντιπροσώπων για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Για κάθε αντιπρόσωπο στον Π.Φ.Σ. εκλέγεται και ένας αναπληρωματικός.

 

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα έως σήμερα εγγεγραμμένα μέλη του Φ.Σ. Έβρου, σύμφωνα με κατάλογο που έχει αναρτηθεί στα γραφεία του Συλλόγου και στο διαδικτυακό τόπο του Φ.Σ. Έβρου από την Δευτέρα 19/09/2016. Μετά την ανάρτηση του καταλόγου, τυχόν νέα μέλη θα έχουν δικαίωμα ψήφου στις επόμενες εκλογές.

Παρακαλείσθε να δηλώσετε εγγράφως την υποψηφιότητά σας για εκλογή σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω θέσεις το αργότερο μέχρι και 30 ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016 στις 15:00.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Τερζής Αναστάσιος                      Τσώκος Γεώργιος


 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΔΙ.ΛΟ.Φ. 2016

Αλεξανδρούπολη, 14/09/2016

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 568

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη του ΔΙ.ΛΟ.Φ. Έβρου

ΘΕΜΑ: «Αρχαιρεσίες ΔΙ.ΛΟ.Φ. Έβρου 2016»

 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2 του Καταστατικού του ΔΙΛΟΦ Έβρου, «οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΙ.ΛΟ.Φ. Έβρου γίνονται ταυτόχρονα με τις εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Έβρου.»

Το Δ.Σ. του ΔΙΛΟΦ Έβρου προκηρύσσει αρχαιρεσίες για την εκλογή 9 (εννέα) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΙΛΟΦ Έβρου, την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα έως σήμερα εγγεγραμμένα μέλη του ΔΙ.ΛΟ.Φ. Έβρου, σύμφωνα με κατάλογο που θα αναρτηθεί στα γραφεία του Συλλόγου και στο διαδικτυακό τόπο του ΦΣ Έβρου από Δευτέρα 19/09/2016.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι για τις θέσεις των μελών του Δ.Σ. να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους εγγράφως, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016 στις 15:00.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Τερζής Αναστάσιος                      Τσώκος Γεώργιος

 


 

Κατάλογος μελών του Φαρμακευτικού Συλλόγου 'Εβρου, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές της 20ης Νοεμβρίου 2016.

Λίστα μελών για τις αρχαιρεσίες Φ.Σ.Ε.