Νομοθεσία

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε όλη τη σχετική νομοθεσία που αφορά στο φαρμακείο, τις οδηγίες και τα έντυπα που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία του φαρμακείου, τον κώδικα φαρμακευτικής δεοντολογίας, καθώς και συμβουλές φαρμακευτικής περίθαλψης προς τους ασθενείς.