ΦΣΕ: Σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη γυναικείου στρατιωτικού προσωπικού

Μετά από ενημέρωση του Ελεγκτηρίου Δαπανών Υγειονομικής Περίθαλψης της IV ΤΑΞΥΠ στην Ξάνθη, παρατηρήθηκε ότι πολλές γυναίκες στρατιωτικοί που υπηρετούν στις φρουρές Αλεξανδρούπολης, Φερών και Τυχερού - Προβατώνα, απευθύνονται σε ιδιώτες γυναικολόγους για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση φαρμάκων και παρακλινικών εξετάσεων. Σας πληροφορούμε ότι στο 216 ΚΙΧΝΕ στην Αλεξανδρούπολη, έχει τοποθετηθεί γυναικολόγος.

Σύμφωνα με το έγγραφο Φ.758/1/73456 (22-3-2016) της Διεύθυνσης Υγειονομικού της IV ΤΑΞΥΠ, σας ενημερώνουμε ότι από 15-4-2016, το γυναικείο στρατιωτικό προσωπικό δύναται να επισκεφτεί ιδιώτη γυναικολόγο συμβεβλημένο ή μη και εφόσον εξασφαλίσει βεβαίωση του 216 ΚΙΧΝΕ για την αδυναμία του, στις περιπτώσεις που:

  • τα εξωτερικά Ιατρεία Γυναικολογικής του 216 ΚΙΧΝΕ, αδυνατούν να παρέχουν υγειονομική περίθαλψη, λόγω έλλειψης μέσων ή εξοπλισμού.
  • απουσιάζει ο Αξκός (ΥΙ) γυναικολόγος του 216 ΚΙΧΝΕ.
  • σε κύηση: ο γυναικολόγος του 216 ΚΙΧΝΕ δεν θα αναλαμβάνει την παρακολούθηση εγκύων. Οι γυναίκες στρατιωτικοί οφείλουν να πάρουν στην αρχή της κυήσεως, μια βεβαίωση από το στρατιωτικό νοσοκομείο, την οποία θα χρησιμοποιήσουν για 9 μήνες.

Η βεβαίωση θα επισυνάπτεται στην εντολή βιβλιαρίου.

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ & ΠΟΛ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ.