Ταμείο Στρατού: Διευκρινήσεις για συνταγογράφηση και εκτέλεση συνταγών

doctor prescriptionΣύμφωνα με το έγγραφο Φ. 750/317/967/Σ.106, από τον μήνα Δεκέμβριο 2013 ισχύει η δυνατότητα συνταγογράφησης και εκτέλεσης συνταγών δίμηνης θεραπείας για φαρμακευτικά σκευάσματα που αφορούν ασθενείς με σταθερή φαρμακευτική αγωγή, καθορισμένη από ειδικό ιατρό. Οι δίμηνες συνταγές θα εκδίδονται χειρόγραφα σε μία εντολή ΑΒΝ, επί της οποίας ο συνταγογράφων ιατρός θα αναγράφει ευκρινώς την ένδειξη "ΔΙΜΗΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ" ή "ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΜΗΝΟΥ", υπογράφοντας και θέτοντας την σφραγίδα του επί της ένδειξης. Οι συνταγές αυτές εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών θα θεωρούνται υποχρεωτικά από ελεγκτή Ιατρό, ο οποίος θα υπογραμμίζει με έγχρωμο στυλό στην ένδειξη της δίμηνης διάρκειας.

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω οι συνταγές θα απορρίπτονται.

Δείτε περισσότερες διευκρινήσεις / υπενθυμίσεις στο έγγραφο Φ. 750/317/967/Σ.106

Τα παραπάνω ισχύουν για ΓΕΑ, ΓΕΝ, ΓΕΣ