Σημαντική ενημέρωση για το ταμείο του Στρατού

Κατόπιν αλλεπάλληλων επαφών (εγγράφως και τηλεφωνικά), με την ΙV ΤΑΞΥΠ στην Ξάνθη και τη ΔΥΓ/ΓΕΣ στην Αθήνα, για το θέμα των περικοπών των συνταγών του στρατού, συνοψίζουμε τα εξής:

  1. Για το θέμα της υποχρεωτικής συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία (βλ. ΠΦΣ 2590-11/11/2013). Θα εκδοθεί νέα συμπληρωματική διαταγή, η οποία θα ορίζει ότι θα γίνονται δεκτές όλες οι συνταγές, ανεξάρτητα από το αν ειναι γραμμένες με δραστική ουσία ή εμπορική ονομασία και δεν πρόκειται να γίνει καμιά περικοπή στους συναδέλφους.
  2. Για το θέμα της συνταγογράφησης ιατρών (χωρίς ειδικότητα ή οπλίτες) και συγκεκριμένα για συνταγές χρόνιων νοσημάτων ή συνταγές που περιέχουν άνω του ενός εμβαλαγίου εκάστου σκευάσματος. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται φωτοτυπία της γνωμάτευσης, θα πρέπει να αναγράφεται πάνω στη συνταγή το όνομα, η ειδικότητα και το ΑΜΚΑ του γνωματεύοντος ιατρού. Π.χ. «γνωμάτευση ιατρού Παπαδόπουλου, Καρδιολόγου, ΑΜΚΑ 1234567890».
  3. Συνταγογράφηση σε άμεσα ασφαλισμένους. Μόνο οδοντίατροι και γυναικολόγοι μπορούν να συνταγογραφούν ελεύθερα σε άμεσα ασφαλισμένους (μπλε συνταγές). Για όλες τις άλλες ιατρικές ειδικότητες, θα πρέπει ο ασφαλισμένος να προσκομίσει βεβαίωση, τόσο από το στρατιωτικό, όσο και από το πολιτικό νοσοκομείο ότι απουσιάζει γιατρός αντίστοιχης ειδικότητας. Χωρίς αυτή τη βεβαίωση ΔΕΝ εκτελείτε την συνταγή, διότι θα περικόπτεται.

Σας επισυνάπτουμε αντίστοιχη αλληλογραφία μεταξύ του συλλόγου μας και της ΤΑΞΥΠ.

Από Φαρμακευτικό Σύλλογο Έβρου, α.π. 275-31/10/2013 

Από IV TΑΞΥΠ, Φ.750/53/68186 

 

Ο αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Τερζής