ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΓΕΣ: Καμία περικοπή στις συνταγές με εμπορική ονομασία

syntagiΑθήνα, 11/11/2013 

Αριθμ. Πρωτ. 2590

ΠΡΟΣ

IV ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ


Κύριοι
Με αφορμή την πρόσφατη οδηγία της υπηρεσίας σας με Αριθμ. Πρωτ. Φ. 750/49/67464, Σ. 2682, σχετικά με την αποκλειστική συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία στις συνταγές του στρατού, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος είναι υπέρ της συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία, όπως έχουμε δηλώσει και υποστηρίξει πολλές φορές στο παρελθόν.

Η πρακτική αυτή όμως για το ταμείο του στρατού, το οποίο εφαρμόζει ακόμη τη χειρόγραφη συνταγογράφηση, είναι ανεφάρμοστη κι εγείρει – εκτός των άλλων – σοβαρά προβλήματα για την ασφάλεια του ασθενούς. Πιο συγκεκριμένα:

  1. Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η φαρμακομορφή με την αναφορά μόνο της δραστικής ουσίας, χωρίς τη συνδρομή του συστήματος της ΗΔΙΚΑ, το οποίο δίνει συγκεκριμένες επιλογές σκευασμάτων κάτω από κάθε δραστική. Οι γιατροί, προκειμένου να ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό αναφέρουν και το σκεύασμα μαζί με τη δραστική, γεγονός που ακυρώνει στην πράξη την ίδια τη λογική της συνταγογράφησης με βάση τη δραστική και τη μετατρέπει σε μια περιττή γραφειοκρατική διαδικασία.
  2. Υπάρχουν σκευάσματα, όπως π.χ. τα εμβόλια, τα οποία περιέχουν πλήθος δραστικών, οι οποίες για να χωρέσουν στο συνταγολόγιο του στρατού απαιτούν 3 φύλλα ανά φάρμακο! Επιπλέον, ειδικά στα εμβόλια δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής διαφορετικού σκευάσματος ανά δραστική, οπότε δεν υπάρχει κανείς ουσιαστικός λόγος να συνταγογραφούνται με βάση τη δραστική ουσία και όχι με την εμπορική ονομασία.
  3. Πολλοί γιατροί που συνταγογραφούν για τους ασφαλισμένους του στρατού, είναι οπλίτες ή γενικότερα ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία συνταγογράφησης και οι οποίοι είναι δύσκολο να συνταγογραφήσουν ορθά με τη δραστική ουσία, γεγονός που οδηγεί σε προβλήματα ασφάλειας για τον ασθενή, καθώς μπορεί να χορηγηθεί τελικά λάθος φάρμακο.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούμε:

  • Να ανασταλεί άμεσα το μέτρο της συνταγογράφησης με βάση τη δραστική στο στρατό, μέχρι να εισαχθεί και το ταμείο σας στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Εναλλακτικά, να επιτραπεί η συνταγογράφηση με την εμπορική ονομασία, παράλληλα με τη συνταγογράφηση με τη δραστική, ιδιαίτερα για ορισμένες κατηγορίες φαρμάκων, όπου είναι πρακτικά αδύνατη η εφαρμογή του μέτρου, όπως π.χ. με τα εμβόλια.
  • Να μην περικοπεί καμία συνταγή που είναι συνταγογραφημένη με την εμπορική ονομασία μέχρι να δοθεί οριστική και αμοιβαία αποδεκτή λύση στο θέμα.


 Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ