Εφαρμογή συνταγογράφησης με Δραστική Ουσία στον Στρατό

Πλέον και στον Στρατό γίνεται συνταγογράφηση με βάση την δραστική ουσία


Δείτε την σχετική απόφαση εδώ