Ταμείο Στρατού: Αναγραφή της ασφαλιστικής τιμής πάνω στην συνταγή

Σύμφωνα με το έγγραφο Φ.770/14/370166 της IV ΤΑΞΥΠ/ΔΥΓ/ΕΔΥΠ για το θέμα της κοστολόγησης των φαρμάκων στις συνταγές στρατού, αναφέρεται ότι: "...να αναγράφεται επί της εντολής η ασφαλιστική τιμή έκαστου φαρμακευτικού σκευάσματος, η συνολική συμμετοχή του ασφαλισμένου (περιλαμβανομένης της τυχόν διαφοράς μεταξύ της λιανικής τιμής και τις ασφαλιστικής τιμής η οποία επιμερίζεται κατά 50% στον ασφαλισμένο) καθώς και το συνολικό ποσό που βαρύνει το Δημόσιο".

Για να δείτε όλο το έγγραφο πατήστε εδώ