ΕΟΦ: Ελλείψεις και αποσύρσεις φαρμάκων (2)

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ενημερώνει σχετικά με το θέμα των ελλείψεων και των αποσύρσεων φαρμάκων ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και ότι έχει ήδη μεριμνήσει για τη συνέχιση της διάθεσης των αναντικατάστατων φαρμακευτικών προϊόντων ώστε να μη δημιουργηθεί θεραπευτικό κενό.
Πιο συγκεκριμένα σε ότι αφορά τις ελλείψεις:
Ο ΕΟΦ, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αναφερόμενες ελλείψεις προβαίνει συνεχώς σε ενέργειες και λήψη μέτρων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, τα οποία συνοψίζονται σε:

  • Απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών φαρμάκων όταν αυτές γίνονται σε βάρος της εγχώριας επάρκειας - το μέτρο είναι σε ισχύ για 71 φάρμακα.
  • Επιβολή κυρώσεων σε φαρμακευτικές εταιρείες για μειωμένη διάθεση προϊόντων -πρόσφατη εισήγηση του ΕΟΦ προς το Υπουργείο Υγείας για επιβολή κυρώσεων σε 8 φαρμακευτικές εταιρείες.
  • Ελέγχους για εντοπισμό παράνομης εξαγωγικής δραστηριότητας από φαρμακεία - διερευνάται πιθανή συμμετοχή 275 φαρμακείων.

Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι βασική αιτία των ελλείψεων αποτελεί η οικονομική κρίση που λόγω έλλειψης ρευστότητας και περιορισμού των πιστώσεων έχει δυσχεράνει τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ εταιρειών – φαρμακαποθηκών – φαρμακείων, ζητήματα για τα οποία ο ΕΟΦ δεν έχει σχετική αρμοδιότητα.

Σε ότι αφορά τις αποσύρσεις φαρμάκων από την ελληνική αγορά παρουσιάζεται αύξηση το 2012, (203 σκευάσματα, έναντι 99 το 2011, σε σύνολο 12.500 αδειοδοτημένων φαρμάκων), εκ των οποίων τα 25 είναι μοναδικά (κυρίως κολλύρια και αντιϊικά φάρμακα) και από αυτά μόνο τα 3 είναι αναντικατάστατα (οιστρογόνο, ειδική ανοσοσφαιρίνη και ενέσιμο αντιβιοτικό). Ο ΕΟΦ έχει ήδη προχωρήσει σε διαδικασία έκτακτης εισαγωγής, όπως έχει ήδη κάνει για ορισμένα αναντικατάστατα ορφανά φάρμακα.
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αποσύρσεις αυτές οφείλονται κυρίως στο γεγονός των χαμηλών τιμών που έχουν λάβει τα φάρμακα στη χώρα μας. Οι μειώσεις των τιμών ήταν αναγκαίες για τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης και συνακόλουθα για τη βιωσιμότητα της Κοινωνικής Ασφάλισης.