ΕΟΦ: Γαστροπροστατευτικά φάρμακα

Αναφορικά με τον δημιουργηθέντα θόρυβο που αφορά στην συνταγογράφηση των γαστροπροστατευτικών φαρμάκων και φαρμάκων για το έλκος μόνο από γαστρεντερολόγους αυτό είναι απόφαση της επιτροπής  που συντάσσει την θετική λίστα φαρμάκων  και όχι της πολιτικής ηγεσίας ή του ΕΟΦ.

Ο συγκεκριμένος συνταγογραφικός  περιορισμός ετέθη από την προηγούμενη επιτροπή λίστας φαρμάκων, με συγκεκριμένο σκεπτικό.

Η νέα επιτροπή θα εκδώσει νέα απόφαση στις επόμενες ημέρες προκειμένου να δρομολογηθεί η ορθότερη λύση.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Λίστας Φαρμάκων

Δημοσθένης   Μπούρος