ΕΟΦ: Μερική Άρση της Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης 10-04-2013

Χολαργός,     10-4-2013

Αριθμ. Πρωτ.: 25957

 

Την λήξη ισχύος της υπ’ αριθμ. 77013/30-10-2012 Απόφασης και την τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 82437/20-11-2012, 84323/28-11-12 και 6130/23-1-2013 Αποφάσεων του ΕΟΦ περί «Προσωρινής Απαγόρευσης Παραλλήλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης» και αίρουμε την απαγόρευση των παραλλήλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης για τα κατωτέρω φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς δεν περιλαμβάνονται στις αναφορές ελλείψεων φαρμάκων που υποβλήθηκαν στον ΕΟΦ από 22 έως και 9-4-2013 :

 

 

 

ΚΩΔ. ΕΟΦ

ΠΡΟΪΟΝ Απόφαση Απαγόρευσης

Μορφή - Περιεκτικότητα

ΚΑΚ

 1. 1.

2271904

FORADIL          84323/28-11-12

Εισπνεόμενο -12μg/dose

NOVARTIS

 1. 2.

2067904

FLIXOTIDE                        «

Εισπνεόμενο -125 μg/dose

GSK

 1. 3.

2067905

FLIXOTIDE                         «

Εισπνεόμενο -250 μg/dose

«

 1. 4.

2067908

FLIXOTIDE                           «

Εισπνεόμενο -250 μg/dose

«

 1. 5.

2967909

FLIXOTIDE                         «

Εισπνεόμενο -500 μg/dose

«

 1. 6.

2439203

SERETIDE DISKUS             «

Εισπνεόμενο-(50+500)μg

GSK

 1. 7.

2439202

SERETIDE DISKUS            «

Εισπνεόμενο-(50+250)μg

«

 1. 8.

2439205

SERETIDE inhaler             «

Εισπνεόμενο -(25+125) μg

«

 1. 9.

2439206

SERETIDE inhaler             «

Εισπνεόμενο - (25+250) μg

«

 1. 10.

2360307

EXELON                            «

Διαδερμικό – 4,6 mg/24 h

«

 1. 11.

2432703

ATACAND PLUS                «

Δισκίο - (32 + 12,5) mg/tab

«

 1. 12.

2432704

ATACAND PLUS                «

Δισκίο - (32 + 25) mg/tab

«

 1. 13.

2388601

PRITOR                              «

Δισκίο - 40 mg/tab

BAYER

 1. 14.

2388602

PRITOR                              «

Δισκίο - 80 mg/tab

«

 1. 15.

2230101

SANDIMMUN NEORAL     «

Κάψουλα - 25 mg/caps

NOVARTIS

 1. 16.

2230102

SANDIMMUN NEORAL     «

Κάψουλα - 50 mg/caps

«

 1. 17.

2230103

SANDIMMUN NEORAL     «

Κάψουλα - 100 mg/caps

«

 1. 18.

1964101

CLEXANE                             «  

Ενέσιμο-2000 units / 0,2 mL

SANOFI

 1. 19.

1964103

CLEXANE                             «

Ενέσιμο-6000 units / 0,6 mL

«

 1. 20.

1964104

CLEXANE                             «

Ενέσιμο-8000 units / 0,8 mL

«

 1. 21.

2254018

HUMALOG                         «

Ενέσιμο - KWIKPEN 100 units/ml

«

 1. 22.

1893827

HUMULIN (NPH)               «

Ενέσιμο – 100 units/mL

«

 1. 23.

1893831

HUMULIN M3                   «

Ενέσιμο – 100 units/mL

«

 1. 24.

2434002

RENAGEL                           «

Δισκίο – 800 mg/tab

GENESIS

 1. 25.

2383801

SINGULAIR    77103/30-10-12

όλες

ΒΙΑΝΕΞ

 1. 26.

2665705

LYRICA                               «      

Κάψουλα 150 MG/CAP

PFIZER

 1. 27.

2665707

LYRICA                                 «

Κάψουλα 300 MG/CAP

PFIZER

 1. 28. 

2670801

MIMPARA TABL 6130/23-1-13

Δισκίο 30MG X28

AMGEN

 1. 29. 

1897705

PULMICORT TURBUHALER    «

Εισπνεόμενο 200DOSE

ASTRAZENECA

 1. 30. 

2504102

SYMBICORT TURBOHAL         «

Εισπνεόμενο (160+4.5) 120DOS

«

 1. 31. 

2504103

SYMBICORT TURBOHAL         «

Εισπνεόμενο (320+9) 60DOSES

«

 1. 32. 

1962901

ZOLADEX                                  «

Ενέσιμο DEPOT INJ 3,65MG

«

 1. 33. 

1962902

ZOLADEX                                  «

Ενέσιμο DEPOT INJ. 10,8MG

«

 1. 34. 

2023202

SEREVENT DISK.                      «

Εισπνεόμενο 50MG 60DOSE

GSK

 1. 35. 

2023201

SEREVENT NEO                      «

Εισπνεόμενο 25MCG 120 DOSE

GSK

 1. 36. 

2107109

RISPERDAL CONSTA              «

Ενέσιμο 37,5MG 1ΣΥΡΧ2M

JANSSEN -CILLAG

 1. 37. 

2107110

RISPERDAL CONSTA              «

Ενέσιμο 50MG 1ΣΥΡ.Χ2ML

JANSSEN -CILLAG

 1. 38. 

2696502

LEVEMIR FLEXPEN                  «

Ενέσιμο 5X3ML 100IU

NOVO NORDISK

 1. 39. 

2444104

NOVORAPID FLEXPEN 1        «

Ενέσιμο 100IU 5X3ML

 1. 40. 

0416902

ATARAX                                   «

Δισκίο 25MG X25

UCB

 1. 41.

2475101

CELEBREX CAPS.                     «

Κάψουλα 100MG X20

PFIZER

 1. 42.

2475102

CELEBREX CAPS                      «

Κάψουλα 200MG X10

 1. 43.

2650001

INSPRA TABL                          «

Κάψουλα 25MG X20

 1. 44.

2650002

INSPRA TABL                          «

Κάψουλα 50MG X20

 1. 45.

2665703

LYRICA HARD CAPS                «

Κάψουλα 75MG X56

 1. 46.

2665701

LYRICA HARD CAPS                «

Κάψουλα 25MG X56

 1. 47.

2882502

EFIENT TABS                    «

Δισκίο 10MG X 28

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με βάση τα ανωτέρω αίρεται πλήρως η απαγόρευση εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης για τα φάρμακα που αναφέρονται στην απόφαση 77103/30-10-2012, ενώ παραμένουν σε ισχύ οι με α.π. 82437/20-11-2012, 84323/23-11-2013 & 6130/23-1-2013 αποφάσεις για απαγόρευση της εξαγωγής και ενδοκοινοτικής διακίνησης των ακόλουθων προϊόντων :

 

 1. 1.

2657004

ABILIFY

Δισκίο – 30 mg/tab

BMS

 1. 2.

2657007

ABILIFY

Δισκίο – 15 mg/tab

 1.  

2657002

ABILIFY

Δισκίο 10MG X28

 1. 4.

2388701

MICARDIS

Δισκίο - 40 mg/tab

BOEHRINGER ING

 1. 5.

2388702

MICARDIS

Δισκίο - 80 mg/tab

«

 1. 6.

2381502

MICARDIS PLUS

         (80+12,5) MG/CAP

 1. 7.

2381503

MICARDIS PLUS

           (80+25) MG/CAP

 1. 8.

2339301

AGGRENOX

Κάψουλα - (200 + 25) mg/caps

 1. 9.

2254001

HUMALOG

Ενέσιμο - 100 units/ml

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-LILLY

 1. 10.

0782502

CREON

Κάψουλα 300 mg/cap

ABBOTT

 1.  

2342002

OXEZ TURBUHALER

Εισπνεόμενο 9MCG 60DOSE

ASTRAZENECA

 1.  

0514503

PREGNYL

Ενέσιμο 5000IU/AMP

MSD

 1.  

2465609

SEROQUEL XR

Δισκίο 200MG X30

ASTRAZENECA

 1.  

2504101

SYMBICORT TURBOHAL

Εισπνεόμενο 80+4.5MCG 120D

 1.  

0304404

TEGRETOL

Δισκίο 200MG X50

NOVARTIS

 1.  

2444101

NOVORAPID

Ενέσιμο 100U/ML 10ML

NOVO

 1. 17.15

2360303

EXELON

3 mg-caps

ΝΕΥΡΙΚΟ

 1.  

2203301

VAGIFEM

Δισκίο 25MG X15

 1.  

2266901

LARIAM

Δισκίο 250MG X8

ROCHE

 1.  

1979401

PANZYTRAT

Κάψουλα 25000

ΒΙΑΝΕΞ

 1.  

2518302

RELPAX TABL

Δισκίο 40MG X3

PFIZER

 1.  

2664601

YENTREVE

Δισκίο 20 MG/TAB

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-LILLY

 1.  

2664602

YENTREVE

Δισκίο 40 MG/TAB

 

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το έγγραφο