Εκτυπώστε την πινακίδα της νέας Αγορανομικής Διάταξης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αρ.3313 της 12-12-2012 η νέα αγορανομική διάταξη Α2-1145/2012 όπου ορίζει ότι ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο.

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, όλοι οι καταστηματάρχες πρέπει να αναρτήσουν σε διάστημα εντός μηνός από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πινακίδα κοντά στο ταμείο που θα αναφέρει στα ελληνικά  «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» και στα αγγλικά «CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT – INVOICE)»

Κατόπιν αυτού το περιεχόμενο της ουσίας είναι η απλή ανάρτηση της παραπάνω πινακίδας, η οποία είναι υποχρεωτική και για την παράληψή της  προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου 1000 ευρώ.

 

Tο κείμενο της αγορανομικής διάταξης θα το βρείτε εδώ

Εκτυπώστε την πινακίδα σε μέγεθος   Α4