ΠΦΣ: Φορολογικές ενημερώσεις (ΙΒΑΝ φαρμακείου)

Απόσπασμα από έγγραφο του ΠΦΣ, α.π. 4490/28-12-2017


Επίσης όλες οικονομικές συναλλαγές που γίνονται στο φαρμακείο (πληρωμές συνταγών ΕΟΠΥΥ, πληρωμές λειτουργικών εξόδων , πληρωμές μέσω POS) θα πρέπει να γίνονται μέσω λογαριασμού της επιχείρησης  και όχι μέσω λογαριασμού που υπάρχει μεν ο ιδιοκτήτης φαρμακοποιός αλλά έχει και άλλα πρόσωπα συνδικαιούχους π.χ. συγγενικά.

Πιο συγκεκριμένα  σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.  πρωτοκόλλου ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017  έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών υπάρχει η υποχρέωση  των επιχειρήσεων  για τη δήλωση επαγγελματικών Λογαριασμών (IBAN) μέσω taxisnet. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι πάσης φύσεως συναλλαγές εμπορικές ή επιχειρηματικές συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών στις οποίες ο δικαιούχος  αποδέχεται την πληρωμή με σύστημα POS (πληρωμή με κάρτες), αποτελούν συναλλαγές της επιχείρησης του και επομένως οι τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω των οποίων πραγματοποιούνται, θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην επαγγελματική του δραστηριότητα.

Επίσης ο φαρμακοποιός εάν  το επιθυμεί μπορεί να  έχει περισσότερους από ένα λογαριασμούς σε μια ή περισσότερες  τράπεζες . Τον/ τους λογαριασμούς αυτούς θα πρέπει ο λογιστής του φαρμακείου να τον/τους δηλώσει στο taxisnet.

Για τα παραπάνω θέματα επικοινωνήστε με τους λογιστές σας για περισσότερες  λεπτομέρειες.

ΔΙΛΟΦ ΕΒΡΟΥ: Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα στον ΔΙΛΟΦ, τυχόν αλλαγή του τραπεζικού λογαριασμού σας.