ΠΦΣ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΔΥ

pfs

Αθήνα 27/11/2017
Α.Π. 4092
Προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας



To Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου στην συνεδρίασή του στις 23 Νοεμβρίου 2017, αποφάσισε ομόφωνα την μη συμμετοχή των φαρμακοποιών στην διαδικασία παραλαβής αίτησης για την χορήγηση ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής- usb token) της ΗΔΙΚΑ.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους συναδέλφους να μην δεχθούν οποιαδήποτε συμμετοχή στην διαδικασία αυτή.

Με τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ                       ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ