1η Τακτική Γενική Συνέλευση Φ.Σ.Ε. & ΔΙ.ΛΟ.Φ Έβρου Ιουνίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΕΡΜΑ ΤΡΩΑΔΟΣ 
68131 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Α.Φ.Μ. 090323842
ΤΗΛ. 2551029066        
Αλεξανδρούπολη, 24/05/2017
Αριθμ. Πρωτ: 70
ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Φ.Σ. ΕΒΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Σας προσκαλούμε στην τακτική Γενική Συνέλευση του Φ.Σ. Έβρου που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Σουφλίου (Βασ. Γεωργίου 180) την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 στις 18:00.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γ.Σ. θα γίνει στο ίδιο μέρος την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 και ώρα 18:00.
Θέματα:

  1. Ενημερώσεις για τρέχοντα θέματα
  2. Έγκριση Ισολογισμού Φ.Σ.Ε. 2016
  3. Τροποποίηση προϋπολογισμού Φ.Σ.Ε. 2017
  4. Απολογισμός 2ου Ελληνικού Συμποσίου Φαρμακοεπιδημιολογίας

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Τερζής Αναστάσιος

                              

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Αποστόλου Ιωάννης

ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΒΡΟΥ
ΤΕΡΜΑ ΤΡΩΑΔΟΣ
68131 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Τηλέφωνο – Φαξ: 2551181020
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ,  24/05/2017 
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 763
ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙ.ΛΟ.Φ ΕΒΡΟΥ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σας προσκαλούμε στην τακτική Γενική Συνέλευση του ΔΙ.ΛΟ.Φ. Έβρου που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Σουφλίου (Βασ. Γεωργίου 180) την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 στις 18:00.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γ.Σ. θα γίνει στο ίδιο μέρος την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 και ώρα 18:00.

Θέματα:

  1. Έγκριση  Ισολογισμού ΔΙ.ΛΟ.Φ. 2016
  2. Ορισμός εξελεγκτικής επιτροπής ΔΙ.ΛΟ.Φ. για τη χρήση 2016

 

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Τερζής Αναστάσιος

                              

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Αποστόλου Ιωάννης