Έκτακτη Γενική Συνέλευση Φ.Σ.Έβρου 28-01-2018
Σας προσκαλούμε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Φ.Σ. Έβρου που θα πραγματοποιηθεί στο GRECOTEL EGNATIA στην Αλεξανδρούπολη (αίθουσα ΤΕΝΕΔΟΣ) την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 στις 11:30.

 

ΘΕΜΑΤΑ:

 

1.     Ενημέρωση σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο μετά την ψήφιση του νέου νόμου για το ωράριο - Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5/17.01.2018)

2.     Λήψη απόφασης για το επίσημο ωράριο του Συλλόγου και τις εφημερίες για όλα τα φαρμακεία του νομού

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ.

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ         ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΠΦΣ: Φορολογικές ενημερώσεις (ΙΒΑΝ φαρμακείου)

Απόσπασμα από έγγραφο του ΠΦΣ, α.π. 4490/28-12-2017


Επίσης όλες οικονομικές συναλλαγές που γίνονται στο φαρμακείο (πληρωμές συνταγών ΕΟΠΥΥ, πληρωμές λειτουργικών εξόδων , πληρωμές μέσω POS) θα πρέπει να γίνονται μέσω λογαριασμού της επιχείρησης  και όχι μέσω λογαριασμού που υπάρχει μεν ο ιδιοκτήτης φαρμακοποιός αλλά έχει και άλλα πρόσωπα συνδικαιούχους π.χ. συγγενικά.

Πιο συγκεκριμένα  σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.  πρωτοκόλλου ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017  έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών υπάρχει η υποχρέωση  των επιχειρήσεων  για τη δήλωση επαγγελματικών Λογαριασμών (IBAN) μέσω taxisnet. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι πάσης φύσεως συναλλαγές εμπορικές ή επιχειρηματικές συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών στις οποίες ο δικαιούχος  αποδέχεται την πληρωμή με σύστημα POS (πληρωμή με κάρτες), αποτελούν συναλλαγές της επιχείρησης του και επομένως οι τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω των οποίων πραγματοποιούνται, θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην επαγγελματική του δραστηριότητα.

Επίσης ο φαρμακοποιός εάν  το επιθυμεί μπορεί να  έχει περισσότερους από ένα λογαριασμούς σε μια ή περισσότερες  τράπεζες . Τον/ τους λογαριασμούς αυτούς θα πρέπει ο λογιστής του φαρμακείου να τον/τους δηλώσει στο taxisnet.

Για τα παραπάνω θέματα επικοινωνήστε με τους λογιστές σας για περισσότερες  λεπτομέρειες.

ΔΙΛΟΦ ΕΒΡΟΥ: Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα στον ΔΙΛΟΦ, τυχόν αλλαγή του τραπεζικού λογαριασμού σας.